چگونگی گرفتن آیتم Thunderfury, Blessed Blade of the Windseeker

ارسال پست
Goodhelper
پست: 96
تشکر کرده: 4
تشکر شده: 74

چگونگی گرفتن آیتم Thunderfury, Blessed Blade of the Windseeker

پست توسط Goodhelper » چهار شنبه 14 شهریور 1397, 3:38 am

                                                                           به نام خدا
__________________________________________________________________________________________________________________________

برای دریافت  Thunderfury, Blessed Blade of the Windseeker َشما نیاز به 2 شغل دارید  Mining Alchmy ( این کوست زمانبر است شانس دراپ آیتم کوست 3.74% و 3.78% است که در اینس Molten Core دراپ می شود)

تصویر          تصویر


َشکل آیتم

تصویر

تصویر


ابتدا برای دریافت کوست باید به شهر Silithus بروید و این نقطه با این فرد صحبت کنید تا به شما یک کوست بدهد

اسم کوست  Vessel of Rebirth بعد دریافت کوست و تحول دادن کوست به شما کوست دیگری می دهد که شما باید برید به Molten Core و 3تا آیتم اصلی رو بگیرید


تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر


کوست Thunderaan the Windseeker

0/10  Elementium Bar
0/1  Essence of the Firelord
0/1  Bindings of the Windseeker
0/1  Bindings of the Windseeker


تصویر

تصویر


مکان اینس Molten Core


تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر


اکنون شما باید به دنبال 3تا باس به اسم Garr     Baron Genddon   Ragnaros باشید


تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویراکنون شما به 10 Elementium Bar نیاز دارید


تصویربرای دریافتElementium Bar نیاز به شغل Mining می باشدتصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر


بعد از پشت سر گذاشتن 3 باس شما به این مسیر می رسید در این مسیر باید یک ادد به شکل دزد پیدا کنید و بکشید


تصویر

تصویر

تصویر

تصویر


تصویر


آیتم Elementium Ore را در همان اینسی که نامه را دریافت کردید دراپ می شود

تصویر

آیتم  Fiery Core فقط در اینس Molten Core دراپ می شود

تصویر


Arcanite Bar را می تونید با شغل Alchmy بسازید و سنگ های آن را باید با شغل mining جمع آوری کنید

تصویر        تصویر

تصویر


سنگ Arcane Crystal و  Thorium Ore در این شهر ها می توانید پیدا کنید


تصویر
تصویر 


 [Elemental Flux] هم می توانید در کنار Trainer شغل Blacksmithing پیدا کنید


تصویر


بعد از کامل کردن کوست باید به Silithus بروید و کوست تحویل دهد تا باس ظاهر شود


تصویر

تصویر

تصویر

تصویر


بعد از کشتن باس به شما کوست  Rise, Thunderfury! رو می دهد که کامل شده است و فقط شما باید آن را تحویل دهید


تصویر

تصویر

تصویر

تصویر
                                            با آرزوی موفقیت ( تیم آموزشی MaxWoW تصویر )
ارسال پست

بازگشت به “ماموریت های متفرقه دیگر Other Quest's”